ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520387
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  520387
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโพนสว่างวังเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phonsawangwangyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพนสว่าง
ตำบล :
  นาดอกคำ
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  042870215
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2510
อีเมล์ :
  psw-wungyen@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดอกคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 12:59:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น


นายอดิเรก ธิมะสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน