ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยตาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520388
รหัส Smis 8 หลัก :
  42010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  520388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยตาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaytadschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านห้วยตาดใต้
ตำบล :
  นาดอกคำ
อำเภอ :
  นาด้วง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42210
โทรศัพท์ :
  042870270
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2480
อีเมล์ :
  42010079@loei1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาดอกคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 11:27:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยตาด


นายไพรัตน์ ปรุงพณิชย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยตาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน