ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520402
รหัส Smis 8 หลัก :
  42020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  520402
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาฝายนาโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nafaynapo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านนาโพธิ์
ตำบล :
  ภูหอ
อำเภอ :
  ภูหลวง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42230
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  null
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  null
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:36:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน