ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520457
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  520457
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เลยอนุกูลวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Loeianukulwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านฟากนา
ตำบล :
  นาอาน
อำเภอ :
  เมืองเลย
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42000
โทรศัพท์ :
  042812428
โทรสาร :
  042844637
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  info@nukul.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตหลักเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาอาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 16:14:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา


นายวิชัย ปุรัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน