ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงคาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520461
รหัส Smis 8 หลัก :
  42012006
รหัส Obec 6 หลัก :
  520461
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เชียงคาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chiangkhan school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเชียงคาน
ตำบล :
  เชียงคาน
อำเภอ :
  เชียงคาน
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42110
โทรศัพท์ :
  042821159
โทรสาร :
  042821869
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2493
อีเมล์ :
  chiangkhanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  139
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงคาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13:49:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเชียงคาน


นายอนุชา ศิลาเกษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2