ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 3 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520475
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  520475
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศรีสงครามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  srisongkramwittaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้าน-
ตำบล :
  ศรีสงคราม
อำเภอ :
  วังสะพุง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42130
โทรศัพท์ :
  042841409
โทรสาร :
  042841795
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2514
อีเมล์ :
  srisongkram9@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  140
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสงคราม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:55:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศรีสงครามวิทยา


นายกมล เสนานุช
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2