ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520483
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022004
รหัส Obec 6 หลัก :
  520483
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ภูกระดึงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phukradungwittaykom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านเลขที่ 55 ถนนมะลิวัลย์
ตำบล :
  ผานกเค้า
อำเภอ :
  ภูกระดึง
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42180
โทรศัพท์ :
  042810827
โทรสาร :
  042810827
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2516
อีเมล์ :
  phk.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม. เขต 19
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูกระดึงวิทยาคม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:55:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม


นายประทัด ผาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน