ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520485
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  520485
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สันติวิทยาสรรพ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Santiwittayasan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านสันติสุข
ตำบล :
  ท่าช้างคล้อง
อำเภอ :
  ผาขาว
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42240
โทรศัพท์ :
  042818074
โทรสาร :
  042818075
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มีนาคม 2522
อีเมล์ :
  santi_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าช้างคล้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08:38:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์


นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน