ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1042520488
รหัส Smis 8 หลัก :
  42022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  520488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ผาสามยอดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  phasamyodwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านห้วยป่าน เลขที่ 191
ตำบล :
  ผาสามยอด
อำเภอ :
  เอราวัณ
จังหวัด :
  เลย
รหัสไปรษณีย์ :
  42220
โทรศัพท์ :
  042810964
โทรสาร :
  042810964
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มิถุนายน 2533
อีเมล์ :
  Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  140
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ผาสามยอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 17:30:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม


นายธีระพงษ์ ศรีภูธร
ผู้อำนวยการโรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2