ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660039
รหัส Smis 8 หลัก :
  43010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  660039
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราชประชานุเคราะห์ ๑๔
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rajaprajanugroh 14
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11 บ้านเลขที่ 298   บ้านหนองสองห้องใหญ่
ตำบล :
  ค่ายบกหวาน
อำเภอ :
  เมืองหนองคาย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43100
โทรศัพท์ :
  0-4249-5094
โทรสาร :
  0-4249-5094
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  rpk14.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองสองห้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 22:42:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔


นายทองฮะ พรภูมินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๔

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน