ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660231
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020009
รหัส Obec 6 หลัก :
  660231
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลจุมพลโพนพิสัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubaljumpholphonphisai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านจอมทอง
ตำบล :
  จุมพล
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042471277
โทรสาร :
  042471277
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2457
อีเมล์ :
  43020009@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโพนพิสัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 14:22:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย


นายอุดม หวังหมู่กลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน