ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 6 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660232
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  660232
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  woenrongthonsamakki
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านร่องถ่อน
ตำบล :
  จุมพล
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0812624699
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2505
อีเมล์ :
  wernrong@gmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.จุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 22:36:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี


นายสมควร มั่งมี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน