ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 6 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660236
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020014
รหัส Obec 6 หลัก :
  660236
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเพียงใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Napiangyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   19   บ้านเสริมสุข
ตำบล :
  จุมพล
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042016034
โทรสาร :
  042016034
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต. จุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:42:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่


นายสุระศักดิ์ เพียสุระ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน