ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660239
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  660239
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankoktornsongphairwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านโคก
ตำบล :
  วัดหลวง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 เดือน เมษายน พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  info@koktrorn.org
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วัดหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10:53:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา


นายกฤตชัย ชมภูวิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน