ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงกำพี้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660240
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020050
รหัส Obec 6 หลัก :
  660240
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงกำพี้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANDONGKHAMPEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านดงกำพี้
ตำบล :
  วัดหลวง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2485 (1942)
อีเมล์ :
  43020050@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.วัดหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:15:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงกำพี้


ว่าที่ร้อยโทรัฐฐา มานัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงกำพี้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน