ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660243
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020056
รหัส Obec 6 หลัก :
  660243
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหาดสั่งหาดทรายทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhadsang hadsaithong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหาดสั่ง
ตำบล :
  สร้างนางขาว
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  0
อีเมล์ :
  43020056@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 15:10:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง


นายนิติภูมิ พยุงวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน