ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660249
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  660249
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านผือ
ตำบล :
  บ้านผือ
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0879475976
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  bp660249@gmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:55:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผือ


นายไพบูลย์ บูชาทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน