ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660250
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  660250
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungthattaleedonklangsamakee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่าลี่
ตำบล :
  ชุมช้าง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042471335
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  43020022@nongkai2.go.th​
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชุมช้าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19:13:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี


นายพงษ์เทพ อินทร์อำคา
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2