ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660251
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020016
รหัส Obec 6 หลัก :
  660251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Napiangnoi-Nasomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านนาเพียงน้อย
ตำบล :
  จุมพล
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042430168
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  npnnsb@gmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.จุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:18:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์


นางนฤมล เบญจมาศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน