ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660257
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020038
รหัส Obec 6 หลัก :
  660257
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้อนเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHONNUA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านต้อนเหนือ
ตำบล :
  นาหนัง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042-470169
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2509
อีเมล์ :
  kosit08@hotmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  7
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาหนัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้อนเหนือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อนเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน