ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660262
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  660262
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าหนองพันทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthanongpanta School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านโคกสง่า
ตำบล :
  เซิม
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042430257
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2500
อีเมล์ :
  btnptschool@gmail.com,43020024@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เซิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:18:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา


นายกรพล การินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน