ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660265
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020047
รหัส Obec 6 หลัก :
  660265
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำปะกั้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khampakung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคำแสนสุข
ตำบล :
  บ้านโพธิ์
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042472807
โทรสาร :
  042089839
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  430220047@nonkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  43 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:34:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง


นายนวน เถื่อนลือชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำปะกั้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน