ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660266
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020048
รหัส Obec 6 หลัก :
  660266
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPUG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านปัก
ตำบล :
  บ้านโพธิ์
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 13:58:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปัก


นายธีระวัฒน์ ฐาตุจิรางค์กุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน