ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำตอยูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660268
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  660268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำตอยูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kumtoyoong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านคำตอยูง
ตำบล :
  เซิม
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  083343369
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พฤศจิกายน 2524
อีเมล์ :
  43020026@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เซิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำตอยูง


นายประพันธ์ โคตุนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำตอยูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน