ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 6 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำจำปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660269
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020044
รหัส Obec 6 หลัก :
  660269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำจำปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khamchampa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านคำจำปา
ตำบล :
  บ้านโพธิ์
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042430178
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๔
อีเมล์ :
  43020044@hotmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านโพธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำจำปา


นางอรชพร อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำจำปา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน