ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผือ สาขา คำอินแปลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660270
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020040
รหัส Obec 6 หลัก :
  660270
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านผือ สาขา คำอินแปลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khum-in-plaeng school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านคำพัฒนา
ตำบล :
  บ้านผือ
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 พฤษภาคม 2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านผือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 เวลา 09:06:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านผือ สาขา คำอินแปลงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผือ สาขา คำอินแปลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน