ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660273
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020028
รหัส Obec 6 หลัก :
  660273
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแหวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONGWAEN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองแหวน
ตำบล :
  ทุ่งหลวง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042089830
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2492
อีเมล์ :
  43020028@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38.9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26.2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:46:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแหวน


นายธนวัฒน์ บัวระพา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแหวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน