ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660274
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  660274
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Rongnorongkamcumbuon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านร่องโน
ตำบล :
  ทุ่งหลวง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  43020029@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 10:54:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน


นายนพดล สอนบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน