ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660277
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020027
รหัส Obec 6 หลัก :
  660277
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองแคนดอนสนุก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkhandonsanook
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองแคน
ตำบล :
  สร้างนางขาว
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042430259
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  wirat35@hotmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17:26:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน