ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660278
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020030
รหัส Obec 6 หลัก :
  660278
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งหลวงนาขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tungluangnakham School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านทุ่งหลวง
ตำบล :
  ทุ่งหลวง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042015444
โทรสาร :
  042015444
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  43020030@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ทุ่งหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 20:07:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม


นายศรีไพร ชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน