ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660281
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020003
รหัส Obec 6 หลัก :
  660281
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนิคมดงบัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nicomdongbang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านนิคมดงบัง
ตำบล :
  กุดบง
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2520
อีเมล์ :
  43020003@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14:23:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง


นางอรุณ ภักดีสัจจกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิคมดงบัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน