ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660285
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020017
รหัส Obec 6 หลัก :
  660285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยูเนสโกสัมมนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Unesco semina
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเดื่อ
ตำบล :
  จุมพล
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0611313492
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  krupong210@gmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.จุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2562 เวลา 13:38:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยูเนสโกสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนยูเนสโกสัมมนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน