ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660288
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020058
รหัส Obec 6 หลัก :
  660288
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหล่าต่างคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanlaothangkham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเหล่าเจริญ
ตำบล :
  เหล่าต่างคำ
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042089848
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2505
อีเมล์ :
  43020058@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.เหล่าต่างคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2562 เวลา 15:44:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ


นายวชิราวุธ บัวแพง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน