ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660301
รหัส Smis 8 หลัก :
  43010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  660301
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไทยสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthaisamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านไทยสามัคคี
ตำบล :
  หนองปลาปาก
อำเภอ :
  ศรีเชียงใหม่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43130
โทรศัพท์ :
  0-4245-1219
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 สิงหาคม 2486
อีเมล์ :
  thaisa@nkedu1.org
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปลาปาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13:56:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี


นายปริญญา แก้วหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2