ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660438
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020155
รหัส Obec 6 หลัก :
  660438
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เตชะไพบูลย์ 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Techaphaiboon 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านกุดลึก
ตำบล :
  พระบาทนาสิงห์
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042430106 ,0862288212
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 สิงหาคม 2517
อีเมล์ :
  techaphaiboon1@gmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระบาทนาสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20:18:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1


นายถาวร พิมพ์นนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน