ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนายาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660443
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  660443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนายาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baan Nayang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านโนนสำราญ
ตำบล :
  พระบาทนาสิงห์
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  083-3616647
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 พฤษภาคม 2503
อีเมล์ :
  nayang-nk2@hotmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระบาทนาสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:40:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนายาง


นายชาญชัย ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนายาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน