ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660448
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020160
รหัส Obec 6 หลัก :
  660448
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สนธิราษฎร์บำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sonthirathbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโพนสว่าง
ตำบล :
  โพนแพง
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2502
อีเมล์ :
  sonthirat2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 16:29:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง


นายวีระ พินานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน