ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้อน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660451
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020149
รหัส Obec 6 หลัก :
  660451
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banton school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านต้อนหัวนา
ตำบล :
  บ้านต้อน
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0819650560
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2513
อีเมล์ :
  43020149@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านต้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2560 เวลา 09:18:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้อนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้อน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน