ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุทธสิริโสภา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660453
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020141
รหัส Obec 6 หลัก :
  660453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุทธสิริโสภา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sutthasirisopha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านโนนดู่
ตำบล :
  นาทับไฮ
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042-416950
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2507
อีเมล์ :
  suttha_007@hotmail.com
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาทับไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 21:45:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุทธสิริโสภา


นายเอกศักดิ์ แสนวัง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุทธสิริโสภา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน