ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660455
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020143
รหัส Obec 6 หลัก :
  660455
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคำมูลชมภูพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakammoonchompuporn School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านนาคำมูล
ตำบล :
  นาทับไฮ
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พ.ค. 2517
อีเมล์ :
  sutaphaw2520@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.นาทับไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2562 เวลา 08:56:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร


นายเกริกชัย ศรีปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน