ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงดาล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660458
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020156
รหัส Obec 6 หลัก :
  660458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงดาล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongdal School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านดงดาลเหนือ
ตำบล :
  โพนแพง
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042089864
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 ธันวาคม 2497
อีเมล์ :
  43020156@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  8
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.โพนแพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 20:48:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงดาล


นางอุไรวรรณ คำปัญญา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงดาล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน