ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660459
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020150
รหัส Obec 6 หลัก :
  660459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระบาทนาหงส์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pabahtnahong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านพระบาทนาหงส์
ตำบล :
  พระบาทนาสิงห์
อำเภอ :
  รัตนวาปี
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042019513
โทรสาร :
  042019513
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2455
อีเมล์ :
  43020150@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระบาทนาสิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2562 เวลา 13:44:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์


นายอนุสรณ์ วรรณาวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน