ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660463
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020122
รหัส Obec 6 หลัก :
  660463
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เฝ้าไร่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  FAORAIWITTAYA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านภูเงิน
ตำบล :
  เฝ้าไร่
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042417239
โทรสาร :
  042417239
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2514
อีเมล์ :
  43020122@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:41:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา


นายชาตรี อุ่นเรือน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน