ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจับไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660464
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020123
รหัส Obec 6 หลัก :
  660464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจับไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjubmai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านจับไม้
ตำบล :
  เฝ้าไร่
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  0819947913
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 พฤษจิกายน 2497
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13:39:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจับไม้


นายเคน โพธิ์เศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจับไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน