ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660468
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020137
รหัส Obec 6 หลัก :
  660468
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanBaeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านแบงใหม่
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042414884
โทรสาร :
  042414884
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2483
อีเมล์ :
  43020137@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:42:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแบง


นายไกรสร พิมพ์ประชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน