ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660470
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020133
รหัส Obec 6 หลัก :
  660470
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongjoknoonsomboon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองจอก
ตำบล :
  หนองหลวง
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042016222
โทรสาร :
  042016222
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2500
อีเมล์ :
  43020133@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  11
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 14:31:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์


นางมุกดาหาร พจนารถบัณฑิตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน