ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาฮำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660477
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020125
รหัส Obec 6 หลัก :
  660477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาฮำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NAHUM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านนาฮำ
ตำบล :
  เฝ้าไร่
อำเภอ :
  เฝ้าไร่
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042417312
โทรสาร :
  042417312
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  43020125@nongkhai2.go.th
เว็บไซต์ :
 เว็บไซต์โรงเรียน (รูปแบบที่ 2)
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเฝ้าไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 สิงหาคม 2562 เวลา 13:39:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาฮำ


นายทองคำ ปาปะโข
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฮำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน