ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660514
รหัส Smis 8 หลัก :
  43022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  660514
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมพลโพนพิสัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMPHOLPHONPHISAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านจอมนาง
ตำบล :
  จุมพล
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  042471051
โทรสาร :
  042471050
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  chumphol.pps@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จุมพล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:08:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


นายพิพัฒน์ ศรีสุขพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน