ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเซิมพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1043660515
รหัส Smis 8 หลัก :
  43022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  660515
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เซิมพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sermpittayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านสุขสำราญ
ตำบล :
  เซิม
อำเภอ :
  โพนพิสัย
จังหวัด :
  หนองคาย
รหัสไปรษณีย์ :
  43120
โทรศัพท์ :
  096 891 4321
โทรสาร :
  096 891 4321
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  sermpittayakhom2561@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เซิม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  84 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:52:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเซิมพิทยาคม


นายธเนตร มีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซิมพิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2