ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1044410071
รหัส Smis 8 หลัก :
  44010207
รหัส Obec 6 หลัก :
  410071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongwhanongkandonbak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านหนองแคน
ตำบล :
  ศรีสุข
อำเภอ :
  กันทรวิชัย
จังหวัด :
  มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
  44150
โทรศัพท์ :
  043789269
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีสุข
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:09:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก


นายสมบัติ นามขัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน